Disclaimer & privacy

Aansprakelijkheid
De informatie op de website is algemeen. De informatie is niet van die aard dat zij als een juridisch advies aan de gebruiker kan worden beschouwd. Advocatenkantoor VAN DE KEERE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ontstaan uit het gebruik van de informatie op deze website of websites waarnaar via hypelinks wordt verwezen.
Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, inclusief de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Advocatenkantoor VAN DE KEERE of rechthoudende derden.
Privacybeleid
Vergaarde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U heeft het recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. Advocatenkantoor VAN DE KEERE kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.