VERKEERSRECHT

U BENT GEDAGVAARD VOOR DE POLITIERECHTBANK?

Indien u een verkeersovertreding heeft begaan zal u zich in sommige gevallen moeten verdedigen voor de politierechtbank. U ontvangt dan een dagvaarding om te verschijnen voor de politierechtbank. Op de zitting kan u zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een advocaat.

Puttende uit jarenlange praktijkervaring en knowhow verdedigen wij u voor de politierechtbank.

Vaak zullen de kosten van de advocaat van uw keuze gedekt zijn door uw autoverzekering (met inbegrepen polis rechtsbijstand) of een afzonderlijke rechtsbijstandverzekering.

Contacteer ons nu voor een gratis eerste advies.

U WAS BETROKKEN IN EEN VERKEERSONGEVAL?

Indien u het slachtoffer bent van een verkeersongeval is de politierechtbank eveneens bevoegd om uitspraak te doen over de vergoeding van schade ontstaan uit het verkeersongeval.

Wij staan u bij om een gepaste en zo volledig mogelijk morele en materiële schadeloosstelling te bekomen.

Indien de veroordeelde niet beschikt over de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (beter gekend als ‘autoverzekering’) en bovendien insolvabel blijkt te zijn, kan men zich richten tot  het gemeenschappelijk waarborgfonds om alsnog vergoed te worden voor geleden schade. Op die manier blijft de schadelijder niet in de kou. 

Disclaimer & privacy