VENNOOTSCHAPSRECHT

Ondernemen doet men vaak best onder de vorm van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid.

De rechtspersoonlijkheid heeft immers als gevolg  dat de vennootschap volledig zelfstandig deelneemt aan het rechtsverkeer. De vennootschap kan met andere woorden overeenkomsten aangaan net zoals natuurlijke personen en enkel de vennootschap, en niet haar vennoten, is gehouden tot nakoming van de door de vennootschap aangegane verbintenissen.

Bovendien zijn er ook veel fiscale redenen om te opteren voor een vennootschap.  

WELKE VENNOOTSCHAPSVORM?

De belgische wetgever heeft verschillende soort vennootschappen in het leven geroepen, waarvan de bekendste ongetwijfeld zijn: de naamloze vennootschap (NV) en de besloten vennootschap met beperking van aansprakelijkheid (BVBA). Daarnaast zijn er natuurlijk nog veel andere soorten.

Elke vennootschapsvorm probeert tegemoet te komen aan de noden van ondernemingen en haar deelnemers.

Niettegenstaande de vennootschapsvorm reeds een kader voorziet kan men zelf nog de mogelijkheden van vennootschap verder verfijnen door middel van statuten.

GESCHILLEN?

Vennootschappen worden nog steeds de facto geleid door mensen en soms gaat het wel eens mis tussen de aandeelhouders en/of bestuurders van de vennootschap.

Indien u een geschil heeft binnen vennootschap, zijnde als bestuurder of als aandeelhouder, staan wij u bij teneinde uw belangen te vrijwaren.

Disclaimer & privacy