INVORDERING FACTUREN

Als onderneming is de betaling van de door u geleverde goederen en diensten van vitaal belang.

Gezien de globalisering van de markt, de digitale vooruitgang  (‘e-commerce’) en de steeds groeiende regelgeving aangaande consumentenbescherming is degelijk juridisch advies en bijstand van onschatbare waarde.

Wij staan uw bij om een betrouwbare, transparante en performante strategie aangaande de betaling van uw facturen te ontwikkelen en op te volgen.

Dergelijke strategie kan bv. bestaan uit enerzijds een fase van minnelijke invordering en anderzijds een fase van gerechtelijke invordering.  Ook houden wij steeds uw factuurvoorwaarden up-to-date met de huidige stand van wetgeving en rechtspraak. Steeds houden wij rekening met uw specifieke noden en wensen.

Wij adviseren en vertegenwoordigen u in rechte in het kader van de  invordering van uw onbetaalde facturen voor de Belgische rechtbanken en hoven.  

Ook aangaande de invordering van uw facturen over de landsgrenzen heen kunnen wij u met woord en daad bijstaan.

Rekening houdende met de economische finaliteit van uw onderneming maken wij er bovendien een punt van om naast de legaliteit ook de opportuniteit (zoals bv. in het licht van de solvabiliteit van uw schuldenaar) van de invordering te beoordelen.

Naar gelang uw specifieke situatie stellen wij een alternatieve regeling voor aangaande de tarieven. De tarieven kunnen dan ook bepaald worden aan een vaste dossierkost per invorderingsdossier. Vraag hier alvast een offerte. 

Disclaimer & privacy