HUURRECHT

Is het nu als huurder of als verhuurder,  allemaal komen we wel eens in aanraking met het huurrecht.

Het huurrecht bestaat klassiek uit drie takken.

GEMEEN HUURRECHT  

Het gemeen huurrecht betreft de basis- of kernbeginselen van de huurregelgeving.  Voor zover de wet geen specifieke regeling voorziet is het gemeenrecht van toepassing op alle huurovereenkomsten voor de huur van onroerende goederen.

Naast het algemeen huurrecht zijn er nog twee specifieke takken, m.n. woninghuur en handelshuur, die als het ware verder bouwen op het gemeen huurrecht en tegemoet komen aan specifieke noden.

WONINGHUUR

Voor woninghuur werd een dwingend kader gecreëerd door de wetgever waarvan men in principe niet kan afwijken. Zo moet de verhuurde woning bv. voldoen aan enkele wettelijke voorschriften op vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. 

De woninghuurwet is van toepassing op een huurovereenkomst voor een goed dat gebruikt wordt als hoofdverblijfplaats. De verhuurder moet steeds ingestemd hebben met de bestemming van het goed als hoofdverblijfplaats. In sommige gevallen kunnen partijen opteren om geen toepassing te maken van de woninghuurwet, doch moeten zij uitdrukkelijk in de overeenkomst de reden van uitsluiting (bv. studentenkamer, kantoor,..) en daadwerkelijke hoofdverblijfplaats van de huurder opgeven.

Verder zijn er vele andere formaliteiten waar u rekening mee dient te houden bij het aangaan van een woninghuurovereenkomst zoals de verplichte registratie, plaatsbeschrijving,...

Ook op lokaal niveau wordt steeds vaker een woonbeleid gevoerd met belangrijke gevolgen op vlak van huurrecht (bv. te beschermen ééngezinswoning, hospitawonen,..). 

Puttende uit jaren praktijkervaring verzorgen wij voor u de redactie van uw woninghuurovereenkomst(en). Dienaangaande beschikken wij over moduleerbare modellen die het ons toestaan om snel, op maat en aan scherpe prijzen goede overeenkomsten te bieden.

Bovendien adviseren wij u graag voor al uw andere vragen aangaande woninghuur.

Ook bij een procedure voor het vredegerecht staat wij u met raad en daad bij teneinde uw belangen te verdedigen.

HANDELSHUUR

Ook voor handelshuur creëerde de wetgever een kader die tegemoet komt aan de specifieke noden van de handelshuur en haar inherente economische finaliteit.  

Er is sprake van handelshuur wanneer uitdrukkelijk of stilzwijgend overeengekomen wordt dat het gehuurde goed in hoofdzaak wordt gebruikt voor het uitoefenen van een kleinhandel of ambacht die rechtstreeks in contact met het publiek staat. Wanneer alle voorwaarden voldaan zijn is de handelshuur steeds van toepassing.

Eén van de voornaamste kenmerken van de een handelshuur is de lange duur waarin de wet voorziet. Zo wordt een handelshuur steeds aangegaan voor minimum 9 jaar en heeft de huurder het recht om de huur tot 3 maal toe voor 9 jaar te verlengen. 

Ook het recht op herziening van de huurprijs kenmerkt de handelshuur.

Verder wordt de handelshuur getypeerd door formalisme. Zo zal de verlenging van de handelshuur in principe slechts mogelijk zijn tussen de 18de en 15de maand voorafgaande aan het einde van de duur handelshuur. Bovendien dient men de verhuurder in kennis te stellen per aangetekend schrijven of deurwaardersexploot.

In sommige gevallen zal de handelshuurwet niet van toepassing zijn omdat u bv. geen handelaar bent – maar een vrije beroeper – , of het desbetreffende pand niet rechtstreeks toegankelijk

Disclaimer & privacy