MERKENRECHT

Het merkenrecht dient enkel economische belangen. Zij  behoort tot één van de belangrijkste beschermingsmechanismes van de activiteiten van ondernemingen.

De bescherming die wordt genoten geldt enkel voor beeldmerken of woordmerken.

In tegenstelling tot het auteursrecht geniet men niet automatisch bescherming.

Teneinde bescherming te genieten dient men het merk te deponeren.

Naargelang welke bescherming men wenst te geniet kan men opteren voor een depot voor de Benelux of een Europees depot.

De houder van een merk kan optreden tegen het gebruik van een identiek of gelijkend merk met betrekking tot gelijkaardige producten/diensten.  Het merk biedt dus een exclusief verbodsrecht binnen de Benelux/Europa. 

Ook de handelsnaam kan gedeponeerd worden als merk. Nochtans biedt de handelsnaam op zich reeds bescherming alvorens enige depot. Hij die het eerst gebruik maakt van de handelsnaam kan zijn recht doen gelden om deze te voeren. Een handelsnaam houdt het recht om anderen te verbieden om een gelijkaardige naam te gebruiken op zodanige wijze dat er verwarring kan zijn. De bescherming geldt echter enkel voor het gebied waarbinnen de handelsnaam bekend is.

Disclaimer & privacy