STRAFRECHT

Wij verdedigen uw belangen met de nodige expertise in zaken van algemeen en bijzonder strafrecht. 

Het strafrecht bestaat immers niet enkel uit welbekende misdrijven  zoals bv. diefstal, maar ook in specifieke rechtsdomeinen (bv. economisch recht, het sociaal recht, het milieurecht,….) werden misdrijven in het leven geroepen door de wetgever.

Een grondige kennis van het strafrecht en strafprocedure is op vandaag dan ook onontbeerlijk om in aanverwante materies een goede en adequate bijstand en advies te verlenen.

In elke stand van de strafprocedure, dus ook in de fase van strafuitvoering en strafbemiddeling,  verlenen wij u advies en bijstand op maat.

SLACHTOFFER?

Slachtoffers van misdrijven kunnen een schadeloosstelling bekomen voor de schade ten gevolge van een misdrijf. Bedrijven kunnen eveneens het slachtoffer zijn van een misdrijf.

Steeds streven wij een volledige schadeloosstelling na.

In sommige gevallen is een uitvoerbaar vonnis of arrest echter niet voldoende om daadwerkelijk vergoed te worden (bv. omwille van insolvabiliteit van de dader). In dergelijk geval staan wij u bij voor de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders.

Disclaimer & privacy